Pepptalx

Denkbeeldige kampvuren voor jongeren.

Gloed van 
Filosofie. Kunst. Wetenschap.

 


HOME

SPEAKERS      TASKS

Het themavan PEPPTALX 2018 is HOME. De aarde is ons huis, maar we willen naar Mars. Het geboorteland is ons thuis; onder invloed van klimaat, economie en oorlog trekken velen naar elders. Thuishavens staan onder druk; bewoners voelen zich ontheemd, maar diversiteit brengt ook dynamiek. Ons lichaam is ons huis. We dringen diep door in de bouwstenen ervan; gaan we ons beter maken of maken we een betere mens? Onze economische huishouding wordt duurzaam en circulair; moeten we minder gaan verdienen om grondstoffen of het milieu te sparen? Onze binnenwereld is een thuis. In vrede leven met jezelf, ondanks de tegenslagen, wrijvingen en frustraties van alledag.
HOME is de entrée.


Through the Looking Glass 017

SPEAKERS      TASKS


REVOLUTIONS

SPEAKERS      TASKS

Het thema van PEPPTALX 2017 is REVOLUTIONS, in de betekenis van verandering, beweging en omkering. We staan aan het begin van een nieuw tijdperk: de industriële revolutie 4.0. Digitalisering en technologisering zullen de komende decennia een enorme impact hebben op ons leven.
De ontwikkelingen gaan razend snel. Als we de wet van Moore toepassen (elke twee jaar verdubbelt het aantal mogelijkheden van een digitale uitvinding) dan staat ons nog veel te wachten. Geen wonder dat men het jaartal 2050 als belangrijke richtlijn neemt. We kunnen deze tijdspanne nog enigszins overzien.

De nieuwe ontwikkelingen roepen zowel euforie als bezinning op. Neem Adidas. Het bedrijf is razend enthousiast over het feit dat het sportschoenen kan laten maken door robots, Futurecraft M.F.G. Er komt geen mens meer aan te pas, behalve bij het ontwerpen en programmeren. Tegelijkertijd maken we ons zorgen over die robotisering. Waar vinden we in de toekomst nog werk? Wordt de kloof tussen have's en have not's niet enorm groot? Wat kunnen we hieraan doen?

Feit is dat we niet precies weten wat ons te wachten staat. We kunnen ons maar gedeeltelijk op deze verandering voorbereiden. Daarom is het belangrijk dat we leren navigeren. Mentaal, door te ontdekken wie en wat we zijn, zodat we sterk genoeg zijn om zaken te herkennen en erop te reageren. En, door weerbaar te worden, zodat we de tegenslagen aankunnen. De kunst van het bewegen.


Through the Looking Glass 016
9 en 10 september

SPEAKERS      TASKS


Being Generous of Spirit is a Wonderful Way to Live

SPEAKERS      TASKS

Being Generous of Spirit is a Wonderful Way to Live is het thema voor PEPPTALX 2016. We ontlenen het aan Pete Seeger (1919-2014). Pete Seeger was generous of spirit; hij geloofde erin dat het juiste lied op het juiste moment de geschiedenis zou kunnen veranderen. Zijn leven lang heeft hij zich ingezet voor een betere wereld, waarin mensen vredig naast elkaar leven en de natuur geen geweld wordt aangedaan. De titels van zijn liedjes zijn veelbetekenend: This Land is Your land; If I Had a Hammer; Turn! Turn! Turn! 

Gul. Royaal. Onbaatzuchtig. Iemand is genereus als hij materiële schenkingen doet. We geven geld of goederen aan de ander zonder daarvoor iets terug te hoeven krijgen. Generosity of Spirit gaat een stap verder. Het gaat hier om immaterieel geven: energie, tijd, het voordeel van de twijfel, genegenheid, openstaan voor nieuwe ideeën, optimisme. 


Through the Looking Glass 015
4 en 5 september 2015

SPEAKERS      TASKS

De wereld áchter de spiegel van
Hülya Cigdem - Laurens de Groot - Rosa van Walbeek - Wendy Fok.


Il faut cultiver notre jardin
13, 22 en 23 mei 2015

SPEAKERS      TASKS

’Ik weet ook,’ zei Candide,'dat we in onze tuin moeten gaan werken.'1

Het thema van de PEPPMasterclass 2015 is ontleend aan de beroemde slotzin uit Voltaires 'Candide'. We gebruiken die zin als aanjager. De tuin als metafoor voor ons innerlijk landschap, onze binnenwereld. De tuin als oord van de geest, de plaats waar kennis wordt gekoesterd en bevorderd. En, een plek van rust en ontspanning, tegenhanger van de drukke buitenwereld.

Elke tuin heeft een eigen karakter. Is een unieke compositie van bomen, struiken, planten en insecten. Om deze eigenheid te bewaren en de groeizaamheid te bevorderen is een goede verzorging van groot belang. De tuinman haalt onkruid weg, geeft water en zorgt ervoor dat er voldoende zon in de tuin komt. Of schaduw, voor de planten die niet aan het felle licht bloot kunnen staan. Hij leidt en bindt de planten, snoeit en rukt uit. Elke ingreep heeft invloed op de sfeer en het karakter van de tuin.

Elke mens is uniek. Ieder heeft zijn eigen aard, karakter en gestalte. Een persoonlijke manier van zijn en doen. De voortreffelijkheid van de mens is als een jong plantje: het staat teer en breekbaar in de wereld en heeft voortdurend behoefte aan voedsel van buitenaf. Een wijnstok moet van een goede stam komen om goed te kunnen groeien. En ook met goed erfelijk materiaal moet het weer nog gunstig zijn (dauw en milde regen, geen plotselinge vorst of gure wind) en is zorg nodig van de hovenier, wil hij gezond blijven en tot volle wasdom komen.

Dat geldt ook voor ons. We moeten bij onze geboorte voldoende vermogens meekrijgen, onder gunstige fysieke en sociale omstandigheden leven, gevrijwaard blijven van plotselinge rampspoed en sterke banden met andere mensen aangaan.2

 Jij bent de hovenier van jouw innerlijk landschap. Samen met anderen kom je tot bloei.

 Enjoy.


Voltaire, Candide of Het optimisme
2 De Griekse dichter Pindarus, in: Martha Nussbaum, De breekbaarheid van het goede


Through the Looking Glass 014
5 en 6 september 2014

SPEAKERS      TASKS

Tijdens haar avontuur achter de spiegel ontmoet Alice de Witte Koning. 
Hij heeft honger en na een havermoutkoek naar binnen te hebben geschrokt, 
gebiedt hij een tweede. De Heraut kijkt in zijn zadeltas.

'Er zit alleen nog maar hooi in.'
'Hooi dan maar,' mompelde de Koning in zwak gefluister.
Alice was blij te zien dat hij er weer vlug bovenop kwam. 
'Hooi is weergaloos wanneer je bijna flauwvalt,' was zijn commentaar tegenover Alice, 
terwijl hij zat te bunkeren.
'Koud water over je heen gooien lijkt me beter,' opperde Alice, 'of een beetje vlugzout.'
'Ik zei niet dat er niets beter was,' gaf de Koning ten antwoord. 'Ik zei dat het weergaloos was.'
(Lewis Caroll, Achter de spiegel en wat Alice daar aantrof. Vertaald door Nicolaas Matsier)

 

 

 


the World and the Self
14, 23, 24 mei 2014

SPEAKERS      TASKS

Het thema van de Masterclass2014 is The World and the Self.
Transferring into A New Atmosphere
.
Welke plaats neem je in de wereld in? Hoe en voor wie wil jij leven?
Vanuit welke innerlijke kracht beweeg jij je voort?

Aan de orde komt het mensbeeld van Emmanuel Levinas, dat uitgaat van de mens én de ander. Ook buigen we ons over het begrip identiteit als onderdeel van het innerlijke zelf. We besteden aandacht aan een belangrijk principe: wederkerigheid. We denken na over de invloed van de technologie op ons denken. Er is ruim baan voor bezieling en betovering, want, zoals Bas Heijne in zijn Huizingalezing zo treffend aangeeft:
'Wanneer wij onszelf en de wereld niet als gegeven beschouwen, maar als iets wat ons 
is gegeven, kan het ons behoeden voor de waan van de maakbaarheid.
Wij, onze lichamen, onze geest, kennen, net als de wereld waarin we leven, grenzen die steeds opnieuw verlegd kunnen worden - maar altijd is er het risico dat we onszelf in dat proces voorgoed van onszelf en de wereld vervreemden.'


Through the Looking Glass 013
6 en 7 september 2013

SPEAKERS      TASKS

Het vervolg op de succesvolle masterclass Kosmopolitisme heeft als thema 

Through the Looking Glass; kijk áchter de dingen en je zult veel nieuws ontdekken. 
We verwijzen niet voor niets naar het beroemde verhaal van Lewis Caroll, waarbij we 
Alice in Wonderland, in een adem noemen.

Bij het bepalen van wat onzin is en wat betekenisvol kun je alleen maar bij je zelf te rade gaan.
Het is maar net hoe je tegen de dingen aankijkt.

Laten we een Alice zijn zoals Nicolaas Matsier haar beschrijft:
'Zij is een door en door gewone kleine heldin, die zich nooit langdurig laat intimideren,
die vroeg of laat haar weg vervolgt; die nieuwsgierig blijft naar wat er nu weer te gebeuren staat;
en daarbij haar goede humeur in hoofdzaak weet te bewaren.'

En, laten we vooral nieuwsgierig blijven naar de raadsels:
You take the blue pill, the story ends, you wake up in your bed
and believe whatever you want to believe.

You take the red pill, you stay in Wonderland,
and I show you how deep the rabbit hole 
goes.


Kosmopolitisme
15 mei en 31 mei / 1 juni 2013

SPEAKERS      TASKS

We benaderen het kosmopolitisme vanuit de kern van het –ik, die zich verhoudt tot de ander. We werken het uit in de sferen tijdruimteomvangvertraging, weerspiegeling,het volle leven, verantwoordelijkheid, vergeving en klanken. Aandachtsvelden zijn: innerlijke waarden, economie, media, rechtspraak, rechtvaardigheid en cultuur.