Pepptalx

Denkbeeldige kampvuren voor jongeren.

Gloed van 
Filosofie. Kunst. Wetenschap.

 
TtLG018: speakersPieter Tops.
Overheidsoptreden en ondermijning hangen omgekeerd evenredig met elkaar samen. De overheid heeft zich de afgelopen jaren teruggetrokken. De zelfredzaamheid van burgers is centraal komen te staan. Het vacuüm dat hierdoor ontstond, bood ruimte voor crimineel handelen: regels worden niet geaccepteerd.
Pieter Tops, hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg, omschrijft ondermijning als volgt: “Het gaat om crimineel handelen dat de potentie heeft om sluipenderwijs een sociale en economische invloed te ontwikkelen. Deze invloed is zo groot dat het de fundamenten van de rechtsstaat kan ondermijnen en daarmee ook de veiligheid en integriteit van de samenleving.” Het gaat om de controle over illegale markten of om afpersing en grootschalige vormen van fraude, inclusief het misbruik van overheidsvoorzieningen. Wat is er aan de hand en hoe beschermen we onze rechtsstaat tegen ondermijning?

Simone van Eekhout.
De klimaatwet zet overheid, industrie en burger aan tot concrete maatregelen. In 2050 moet de reductie van broeikasgassen 95 procent zijn. Verder moet de productie van stroom CO2-vrij zijn. Philips is nu al koploper in duurzame strategie. Toch heeft het bedrijf een environmental impact van in totaal 7,2 miljard euro. Hiervan kwam slechts 215 miljoen euro voor rekening van Philips zelf. 786 miljoen ligt aan de toeleverancier en maar liefst 6,2 miljard euro wordt veroorzaakt door het gebruik van de consument! Met andere woorden, wat doet de burger?
Slecht nieuws over klimaatverandering leidt zelden tot gedragsverandering zeggen experts. Welke psychologische mechanismen spelen hier? En, wat kunnen we zelf concreet doen, zodat a small step for a man kan bijdragen tot one giant leap for mankind. Simone van Eekhout voert met ons een klimaatgesprek.

Claudy Jongstra.
Think Global, Act Local. Kunstenares Claudy Jongstra maakt unieke vilten stoffen, haar kunstwerken en installaties hangen in grote musea en sieren openbare gebouwen over de hele wereld, terwijl haar focus juist op een productieproces ligt dat zo dicht mogelijk bij huis is. Farm of the World is een cultureel project van Claudy Jongstra, waarbij nieuwe en duurzame mogelijkheden van het platteland worden onderzocht. Thuisbasis is boerderij de Kreake in Húns, een klein dorp in Friesland. Door kunstenaars, ontwerpers, boeren, ambachtslieden, koks en architecten van over de hele wereld samen te laten werken met lokale grondstoffen, nieuwe technieken en oude ambachten wordt de Kreake opnieuw een productieve boerderij - maar deze keer als een voorbeeld van de kracht van creativiteit en de natuur. Farm of the World wil de diversiteit en rijkdom laten zien van wat een klein stuk grond zelfs kan produceren: van biologisch dynamische bloementeelt, voedsel en verfgewassen tot een opleidingsplek voor jongeren met een achterstand.