Pepptalx

Denkbeeldige kampvuren voor jongeren.

Gloed van 
Filosofie. Kunst. Wetenschap.

 
Revolutions: speakers17 mei 2017

creativiteit - het woord verschijnt tegenwoordig overal. We moeten creatief zijn. We moeten het verschil kunnen maken. Wat is creativiteit precies? Hoe ontdek je je eigen creativiteit? Kun je in je eentje wel creatief zijn? 

Aukje Verhoeven is aan de Universiteit Utrecht gepromoveerd in de Klinische- en Geondheidspsychologie. Op dit moment verricht zij aan de Universiteit van Amsterdam onderzoek naar gewoontes en creativiteit. Haar hypothese is dat we minder creatief zijn als we eerst een voorbeeld krijgen aangereikt. Als we gefixeerd raken op één idee of één oplossing kunnen we geen alternatieven meer bedenken. We pinnen ons vast op een bepaalde oplossing en zo wordt het onmogelijk om andere, misschien wel betere, oplossingen te bedenken. Wat heb je dan nog aan je creativiteit? Aukje Verhoeven heeft de Creatieve Geest Prijs 2015 gewonnen. De Creatieve Geest Prijs is in 2011 in het leven geroepen door Freek en Hella de Jonge en is bedoeld voor onderzoekers die zich bezighouden met het verband tussen creativiteit en het brein.

politieke strijd - oorlog en opstand.
industriële revolutie 4.0 - digitalisering van de fotografie en virtualisering van de oorlogsvoering.
bewogen worden - wat raakt je? Wat komt bij je binnen?
verandering - hoe zichtbaar is de waarheid? 

Wilco Versteeg heeft Amerikanistiek gestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen en promoveert aan de Université Paris Diderot-Paris VII over oorlogsfotografie. Drones nemen een centrale plaats in binnen oorlogen, maar bevinden zich in de marges van het zichtbare. We hebben nauwelijks beelden van hun bestuurders of slachtoffers. Waar in eerdere oorlogen het slachtoffer altijd een gezicht had, al was het maar omdat er een of twee foto’s representatief werden voor duizenden slachtoffers, is het slachtoffer van drones nergens te zien. Technische ontwikkelingen maken de oorlog onzichtbaar en ongrijpbaar. Welke oorlog speelt er zich werkelijk af? Is een oorlogsslachtoffer dat niet gezien is, wel gevallen? Is iets wel gebeurd als we het niet zien?

2 juni 2017

industriële revolutie 4.0  - nieuwe technologieën.
verandering - welke morele dilemma's zitten aan de nieuwe technologie vast?

Lambèr Royakkers is een expert op het gebied van de ethiek van de techniek. Hij heeft zich gespecialiseerd in de robotica. In de nabije toekomst zullen robots breed worden ingezet en zullen ze onze samenleving veranderen. Robots leiden nu al tot talloze pittige politieke, juridische en ethische vragen. Wat vinden we van militaire robots die zelf besluiten om te doden? Wie is ervoor verantwoordelijk als een autonome auto een ongeluk veroorzaakt? Lambèr Royakkers is universitair hoofddocent Ethiek & Techniek aan de Technische Universiteit Eindhoven en universitair hoofddocent Militaire ethiek aan de Nederlandse Defensie Academie in Breda. Hij studeerde Wiskunde en Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen aan de Technische Universiteit Eindhoven, en Rechten aan de Universiteit van Tilburg. Hij promoveerde aan de Universiteit van Tilburg op een proefschrift over normenlogica.

Rutger en Walter maken theater-colleges. Hiermee combineren ze de diepgang van een college met de magie van het theater. In hun voorstelling 'ÜBERMENSCH: een zoektocht naar de maakbare mens', verkennen Rutger en Walter de technologische toekomst. Rutger en Walter voeren een geïnspireerd gesprek over de technologische vragen van deze tijd. Gaan robots de mens overbodig maken? Worden we binnenkort nooit meer ziek en zelfs onsterfelijk? En, willen we dat wel?
Rutger Martens is een theatermaker met een academische achtergrond. Hij verslond de complete wereldliteratuur tijdens zijn studie Nederlands. Walter Breukers is cum laude afgestudeerd als filosoof en als biomedisch wetenschapper.

omwenteling - wat doet het leven met mij?
expressie - taal & muziek

Paul Scheenstra is een singer/songwriter. Hij zingt in de Nederlandse taal. De teksten van Paul zijn persoonlijk: "Mijn vader en moeder scheidden toen ik op de middelbare school zat. Dat is een gebeurtenis die ik heb vertaald naar het nummer ‘Zoals het was’. Ik wilde mijn perspectief van dat verhaal vertellen. Ik weet ook dat er veel kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen zijn met gescheiden ouders. Dat gaf mij ook motivatie om het nummer te schrijven. Nummers als 'Vincent' en 'Nathalie' zijn opgedragen aan de naamdragers. Het nummer 'Zwem' gaat over jezelf beter leren kennen." Met Roy van Rosendaal op toetsen en synthesizer, Pim ten Have op drums en Pieter Zaal op bas vormt Paul zijn band Figgie. Paul heeft aan het Utrechts Conservatorium de opleiding Musician 3.0 afgerond.

3 juni 2017

verandering - hoe maken we de wereld beter? 
omwenteling - wat gebeurt er met jezelf?

Annelie Boeren is een Pepp'ster van het eerste uur. Ze nam deel als leerling van De Nieuwste School in 2013 en 2014. Al snel bleek dat ze haar grenzen wilde verleggen: Annelie ging studeren aan het United World College, vanwaaruit ze geplaatst werd in Mostar. Grote politieke conflicten in Midden Europa, zoals de Balkanoorloog midden jaren negentig, werden uitgevochten in en rondom deze stad. In Mostar heeft Annelie kunnen zien hoe een oorlog een gemeenschap uit elkaar rukte en hoe de inwoners nu proberen een nieuw evenwicht te vinden. Annelie studeert aan het Leiden University College. Het motto van het LUC luidt Building Knowledge for a Better World, wat prachtig aansluit bij de missie van Pepptalx. Annelie spreekt met ons over politiek /economische omwentelingen die in haar ogen nodig zijn om een betere wereld te creëren.