Pepptalx

Denkbeeldige kampvuren voor jongeren.

Gloed van 
Filosofie. Kunst. Wetenschap.

 
Kosmopolitisme: Speakersdr. Ralf Bodelier geeft een inleiding op het Kosmopolitisme. Bodelier promoveerde op kosmopolitisme aan de Universiteit van Tilburg. Hij onderzocht het als denkstroming, maar ook als uitgangspunt van grote programma’s van de Verenigde Naties die mensen wereldwijd aan welvaart en veiligheid moeten helpen. Bodelier spreekt over kosmopolitisme als de mogelijkheid dat mensen uit verschillende werelden elkaar ontmoeten, dat ze elkaar respecteren, elkaar geen schade toe brengen en elkaar, waar mogelijk, zelfs proberen te helpen. Van de kosmou polites, van de burgers van de wereld, die mensen niet nemen op grond van ras, geslacht of afkomst, maar zich zo wensen op te stellen dat ze samen door een deur kunnen. En meer dan dat, van burgers van de wereld die zelfs bereid zijn om verantwoordelijkheid voor elkaar te nemen.


Joke HermsenKosmopolitisme en vertraging. 
Schrijfster en filosofe dr. Joke Hermsen spreekt over Hannah Arendt, over de principes van de 'vita contemplativa', reflectie en denken, hoezeer die complementair zijn aan de 'vita activa'.
Handelen is daden stellen en je uitspreken. Volgens Hannah Arendt moeten we handelen om mede-menselijkheid te bereiken: eigenheid em betrokkenheid tegelijk. Inzicht in jezelf en in de ander. Dat vereist denken en reflectie. Eigenheid in plaats van massamens. Maar, hoe kunnen we goed denken opdat we juist handelen? Een voorwaarde hiervoor is dat we ons kunnen inleven in de standpunten van anderen. Hierdoor komen we niet vast te zitten in onze morele matrix, maar staan we juist open voor diversiteit.

 

Ronald PhilppartKosmopolitisme en vergeving.
mr. Ronald Philippart
, president bij het Gerechtshof Den Bosch. Welke 'morele praktijken' worden er rond het strafrecht gehanteerd? Het gesprek zal gaan over goed en kwaad. Over dader en slachtoffer.  Over de dunne scheidslijn daar soms tussen. En daarnaast: over moreel oordeel. In hoeverre kunnen we onze medemens veroordelen. Wat betekent dubbele moraal in dat verband.  Een junk die steelt bij de HEMA, verwerpelijk. Je huis zwart laten schilderen …. Gewone mensen en witte boorden. De hoge bomen en het glazen huis in de praktijk.  De beperkte rol van het strafrecht.Nico BakenKosmopolitisme in omvang.
prof. dr. Nico Baken, KPN Strategy & Innovation en hoogleraar Enterprise Networks aan de TU Delft pleit voor een mentaliteits-verandering: de mens zou zichzelf meer als een ‘holon’ moeten zien. ‘Holon’ betekent zo veel als ‘een deel dat bestaat bij de gratie van een groter geheel’, zoals een cel in een lichaam. Met een holistische benadering kunnen allerlei verbeteringen tot stand worden gebracht, bijvoorbeeld binnen sectoren en tussen sectoren – verbeteringen die nu blijven liggen, omdat we door onze hyperindividualistische  instelling zo moeilijk met elkaar samenwerken.

 

Ton van der Ham

Kosmopolitisme en weerspiegeling.
Ton van der Ham
, onderzoeksjournalist en redacteur van het tv-programma Zembla. Veel mensen denken dat de moderne burger in dit tijdsgewricht buitengewoon goed is geïnformeerd. Alles wordt gedeeld, is terug te vinden op het net. Niks blijft verborgen, internet democratiseert, informatie is voor iedereen beschikbaar. Maar klopt dat wel?
Ton van der Ham vertelt over zijn gevecht om de waarheid boven tafel te krijgen. Recht en waarheid zijn cruciale waarden, die niet vanzelfsprekend zijn. Ze zijn eerder kwetsbaar.
Als onderzoeksjournalist moet Van der Ham door spreekwoordelijke muren breken om achter het echte verhaal te komen. Meningen en frames worden opgediend als feiten, motieven en belangen worden verhuld. Handig verpakt in lekkere soundbites.

 

dr. René van Stipriaan

Kosmopolitisme en het volle leven. dr. René van Stipriaan
De Nederlander staat bekend om zijn handelsgeest en ontdekkingsdrang. Vanaf de Gouden Eeuw is de Nederlander een speler op het wereldtoneel. Welke rol vervulden wij daar? En, hoe speelden wij die rol? In hoeverre beheerste de Nederlander hoofsheid en hoffelijkheid? Tot waar reikte onze diplomatie en savoir vivre? En, hoe doen we dat nu op het internationale toneel? Hoe is voor de Nederlander het volle kosmopolitische leven? 


Wim van der DonkKosmopolitisme en ruimte.

prof. dr. Wim van de Donk, commissaris van de Koning in Noord-Brabant. Wereldburger worden is makkelijker gezegd dan gedaan. Zijn wij er überhaupt toe in staat? De Europese eenwordings-gedachte staat onder druk. Het separatisme rukt op: Schotten, Vlamingen en Catalanen willen hun eigen weg gaan. Het kabinet-Rutte II streeft naar bestuurlijke megaprovincies. Anderen pleiten voor regionalisme en kleinschaligheid. Biedt identiteit in de eigen regio wellicht houvast en daardoor perspectief op wereldoriëntatie? Kunnen wij wereldburger zijn? Of is de wereld te groot hiervoor? Hoe ver kan de ruimte waarin wij leven, worden uitgerekt? Wat is de menselijke maat in dezen?


Erik van GinkelKosmopolitisme en delen.
mr. Erik van Ginkel
zakelijk directeur van het Rijksmuseum Amsterdam. Erik van Ginkel spreekt over Shared Ownership, hoe verbindingen worden gelegd door mensen te laten delen in 'eigenaar zijn' van de kunstwerken uit het Rijks Museum. 
Het Rijks heeft hiertoe 'Rijksstudio' gelanceerd. Hierin heeft het museum 125.000 objecten uit de collectie in hoge resolutie op zijn website gezet. De afbeeldingen zijn rechtenvrij te downloaden en door iedereen gratis en naar eigen inzicht te gebruiken. De stop motion animatie van Borstlap is een voorbeeld van de vele mogelijkheden. Mensen kunnen met zelfgekozen afbeeldingen of details een reproductie (laten) maken, een iPadhoes printen, een bank bekleden of een scooter of auto beplakken. Zolang het niet commercieel is, is er van alles mogelijk.Kosmopolitisme en verantwoordelijkheid.

mr. Wiet Pot, directeur/mede-eigenaar van de Amsterdamse aandelen- en derivatenhandelaar IMC. Financiële crises zijn een fenomeen van alle eeuwen, maar de toenemende mate waarin banken en markten met elkaar zijn verbonden is iets van onze tijd. Dit maakt ons des te gevoeliger voor financieel leed.
Sinds 2008 is het vertrouwen weggeëbd uit de economie en begon in het Westen de strijd tussen Wall Street en Main Street, tussen marktfundamentalisten en nationaliseerders. De ongewisse toekomst zit dan ook vol met vragen: schuilt er een kans in de crisis? Keert de groei? Wat is de ethische dimensie van het ontstaan van de kredietcrisis en mondiale recessie? Zal er een nieuw economisch systeem of model ontstaan dat als voorbeeld dient voor de hele wereld?


Tom AmericaKosmopolitisme in klanken. Tom America
is bekend om zijn stem-, klank-, beeld- en taalprojecten. In 2011 maakte hij de compositie Euregio, waarin hij een verbinding legt op basis van de vele dialecten die er zijn in de streek Zuid-Limburg. De buitengrenzen worden gevormd door de plaatsen Aken, Eupen, Luik, Hasselt, Sittard met daarbinnen o.m. Valkenburg, Kerkrade, Heerlen en natuurlijk Maastricht. Ook maakte hij een aantal composities uitgaande van de interviews van journalist Frènk van de Linden en de hoofdredacteur van het NTR programma Kunststofradio1 Frans Kotterer. Tom America zoekt grenzen op om verbindingen te leggen. Tijdens de masterclass spreekt hij over zijn nieuwste project ‘Du musst dein Leben ändern’, geïnspireerd op de gelijknamige verhandeling van Peter Sloterdijk.