Pepptalx

Denkbeeldige kampvuren voor jongeren.

Gloed van 
Filosofie. Kunst. Wetenschap.

 
Il faut cultiver notre jardin programWOENSDAG 13 MEI
Ochtend

* De wijnstok; de kwetsbaarheid van het goede, 
Tol Swinkels

Middag
* De noodzaak van tuinieren; over menselijke dwaasheid en gebreken, René van Stipriaan

* Winst en verlies; over zelfverbetering en morele excuses,
Wim Dubbink

 

VRIJDAG 22 MEI
Ochtend

* Geprogrammeerd of zelfsturend?; leven in een Data-Driven Society, Jelte Timmer

Middag
* Sterven om te leven; celdood, een perspectief op leven, 
Chris Reutelingsperger

* Maak de cirkel rond; nieuwe economische waarden,
Arjanna van der Plas

 

ZATERDAG 23 MEI
Ochtend
* V-Power, de binnentuin als krachtbron,
abt Bernardus

Ochtend & Middag

* De ziel en de sterren; iedereen kan zingen, 
Anthony Heidweiller