Pepptalx

Denkbeeldige kampvuren voor jongeren.

Gloed van 
Filosofie. Kunst. Wetenschap.

 
Home: speakersEwoud Butter. De Zwarte Pieten-discussie.Het voordeurtouwtje van Jan Terlouw. Nederlanders voelen zich bedreigd. Nederlanders met een migratieachtergrond gediscrimineerd.Beide kampen noemen zich slachtoffer van de ander. Zetten we ons klem in de nationale identiteitsdiscussie? Polariseert en vervreemdt die meer dan die verbindt? Hoe zetten we diversiteit om in inclusiviteit? Ewoud Butter is politicoloog. Diversiteit, radicalisering, polarisatie en participatievraagstukken zijn thema’s waarmee hij zich al lange tijd bezighoudt. Hij is oprichter en hoofdredacteur van het weblog Republiek Allochtonië, één van de grootste Nederlandstalige sites op het gebied van integratievraagstukken. In 2017 startte hij de factchecksite stellingchecker.nl en de website www.polderislam.nl.

Eefje de Volder. Mensenhandel dicht bij huis bestaat. Hoewel we het idee hebben dat dit iets is wat zich buiten de landsgrenzen afspeelt en vooral buitenlanders betreft, is nog altijd eenderde van de slachtoffers Nederlands en ook nog eens jong.Zo kun je aardig ontheemd zijn in je eigen land. Mensenhandel is de moderne vorm van slavernij en kent verschillende vormen, maar heeft als basis dat je winst maakt over de rug van mensen. Dit kan seksueel zijn, via arbeid, via gedwongen orgaanhandel, gedwongen bedelarij of gedwongen criminaliteit. Eefje de Volder is cultureel antropoloog en werkzaam bij CoMensha en IMPACT: Center against Human Trafficking and Conflict-Related Sexual Violence. In 2017 promo-veerde zij aan Tilburg University op een onderzoek naar de vrede en veiligheidsaspiraties van de Afrikaanse Unie.

Ralf Bodelier kiest voor optimisme. Want de toekomst ligt open. Het besef dat er nog niets is beslist, verplicht je om er iets aan te doen. De werkelijkheid kent geen ingebouwde software die automatisch leidt tot geluk en voorspoed voor allen. Maar ook al kunnen we niets zeggen over de toekomst, toch heeft een optimistische houding zin. Alleen met hoop en optimisme zijn we in staat om de wereld beter te maken. Ralf Bodelier is gefascineerd door veranderingen, liefst op wereldschaal. Zijn hoofdthema’s zijn globalisering en kosmopolitisme. Zijn zorg betreft zowel hen die daar te weinig van profiteren als degenen die dreigen af te haken. Daarnaast houdt hij zich bezig met thema’s als ontwikkelingshulp, mensenrechten en Ecomodernisme. Sinds 2016 leidt hij de beweging ‘World’s Best News‘, opgericht om Nederlanders te inspireren met vooruitgang.

Ton van der Ham. Nepnieuws verschijnt vaak als een relatief onschuldig nieuws-bericht. Vervolgens wordt het uit de context getrokken, herverpakt als clickbait, en verspreid: ‘Als een blog schrijft dat paus Franciscus president Trump steunt, is dat een gewone leugen. Als tientallen andere blogs die leugen oppikken, wordt het ‘fake news’.Waarheden, halve waarheden en onwaarheden worden door elkaar gebruikt in het maatschappelijke debat. Dat ondermijnt niet alleen het werk van de journalistiek, maar het versterkt de polarisatie in onze maatschappij. Vanouds is serieuze en onafhankelijke journalistiek het beste medicijn tegen nepnieuws en desinformatie. Burgers zijn gebaat bij besluiten op basis van gecontroleerde feiten. Als onderzoeksjournalist bij het tv-programma Zembla heeft Ton van der Ham dagelijks te maken met waarheidsvinding en ontmaskering van leugens en nepnieuws.

Jenny Slatman. 'Een kaart, niet het gebied'. Aan deze mooie titel van de verhalenbundel (1984) van Hermine de Graaf (1951-2013) moet ik denken als we het hebben over Thuis als binnenwereld. Een gebroken been kunnen we heel maken. Maar wat te doen met aandoeningen als depressie, eetstoornis of chronische vermoeidheid? Hoe kan iets dat niet lichamelijk is, ingrijpen op het lichaam? Prof. dr. Jenny Slatman is filosoof en fysiotherapeut en combineert die beide werelden in haar leerstoel aan de Universiteit van Tilburg. Ze doet onderzoek naar het samenspel van lichaam en geest bij aandoeningen, die de reguliere geneeskunde bestempelt als somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (solk). Volgens Slatman is het lichaam geen passief object aangestuurd door onze psyche, maar ook geen verzameling neurologische processen waarvan het niet echt uitmaakt in welk lichaam ze hun werk doen. Welke verbinding is er wel?

Mondo Leone betekent 'De wereld van Leon' en ?is de verzamelnaam voor het werk van Leon Giesen. Verwondering: Mensen zeggen vaak dat ze vinden dat ik anders kijk. Dat weet ik niet. ?Ik vind dat ik gewoon kijk. Al weet ik niet hoe 'andere gewone mensen' kijken. Maar ik weet wel dat ik vaak ?bij dingen stil sta waar anderen aan voorbij lopen. Onderzoek: Als mij iets opvalt... als ik een 'haakje' of een veelzeggend detail zie en daar een verhaal achter vermoed dan ga ik daar achteraan. En ik kan daarbij heel ver gaan. Verhaal: Ik geloof dat je kunt stellen dat ?ik een geboren verteller ben. Al herinner ik mij mijn vroegste tijd natuurlijk niet zo goed. En duurde het ?na de geboorte een tijd voor ik kon praten. Maar een leerling kleuterjuf heeft wel, lang lang geleden, een observatie van mij gemaakt als vijfjarige. En toen bleek ik honderduit te vertellen. Tegen iedereen. En ademloos te luisteren als er een verhaal verteld werd. En er is eigenlijk niks veranderd met het klimmen van de jaren.

prior Isaac. We hanteren vier P's in plaats van drie: People, Planet, Profit en als vierde Profound. Dit betekent iets doen vanuit je innerlijke overtuiging. Hier moet het mee beginnen. Circulaire economie en ?het materialenpaspoort waardoor geen grondstof meer verloren gaat, komen tezamen in de bouw van een revolutionaire waterzuivering. In plaats van afvoer via het riool, wordt het afvalwater van de abdij en brouwerij voortaan via een kas met micro-organismen en siergewassen biologisch gezuiverd, zodat het weer hergebruikt kan worden. De Biomakerij, sluit perfect aan bij het maatschappelijk verantwoord ondernemen dat de abdij nastreeft. br. Isaac: ’Het kan niet zo zijn dat we zeven keer per dag naar de kerk gaan om te bidden, en vervolgens daarbuiten doorgaan met vervuilen. We willen de wereld mooier achterlaten dan we hem in handen hebben gekregen.’