Pepptalx

Denkbeeldige kampvuren voor jongeren.

Gloed van 
Filosofie. Kunst. Wetenschap.

 
Being Generous of spirit is a wonderful way to live speakers


 

 

In januari 2015 besloot Kim Evers om haar werk tijdelijk stil te leggen en naar Lesbos te gaan om als vrijwilliger te helpen bij de opvang van bootvluchtelingen. Voor Oxfam werkt ze als coördinator en teamleider om de registratie van de vluchtelingen in goede banen te leiden. Ze regelt de voedsel- en kledingdistributie en coördineert de vrijwilligers. Kim heeft haar eigen productiebedrijf Kim Evers Producties. Ze werkt voor o.m. het Nederlands Film Festival, de NTR, Stichting Culture Comedy, de Nacht van de Architectuur.

Cherif Al Maliki is islamoloog en deradicalerings- en polarisatie-expert. Hij denkt na over de problematiek van mensen die voor zichzelf een gesloten wereldbeeld creëren. Er zit een tragiek aan ons mens zijn. Noem het 'de donkere emotie', die voor onszelf een negatieve gift is. Ons leven is een geschenk op zich, maar het kan een vreselijk geschenk zijn als je niet krijgt wat je wilt, of niet wilt wat je krijgt. Mensen sluiten zich af. En als je je hebt afgesloten, is het of je immuun raakt voor het geschenk van het leven van jezelf en dat van anderen. Radicalisering en polarisatie zijn het gevolg. Wat moeten we doen om de dark side van deze gift niet groot te laten worden in onszelf en in onze samenleving?

prof. dr. Theo de Wit. In de discussie over onze multiculturele werkelijkheid wordt dikwijls het woord 'tolerantie' gebruikt. Terwijl het bij tolerantie vroeger ging om het respect voor de gewetensvrijheid en verdraagzaamheid jegens geloofsovertuigingen, wordt het begrip nu opgewaardeerd tot de deugd van de ware wereldburger. Zijn we door globalisering en migratie immers niet allemaal vreemden en buitenlanders geworden? Tolerantie wordt momenteel een strijdparool dat scherpe scheidslijnen trekt tussen 'wij' tolerante westerlingen en 'zij', intolerante anderen. Theo de Wit doceert sociaal-politieke filosofie en cultuurfilosofie aan de Universiteit Tilburg. Daarnaast is hij hoogleraar ‘Vraagstukken geestelijke verzorging in justitiële inrichtingen’ en directeur van het Centrum voor Justitiepastoraat.

dr. Carien Pot-Mees spreekt over generositeit in betrokkenheid, kennis, ervaring en financiële middelen. Als orthopedagoge en speltherapeute zet zij zich dagelijks in voor kinderen met ontwikkelings- en/of sociaal-emotionele problemen. Karakterontwikkeling bij kinderen als basis voor een goed leven heeft haar speciale aandacht. Carien Pot is voorzitter van de Vogelgezang Foundation, een particulier fonds dat zich inzet voor onderwijs, christelijke waarden en cultuur. De Vogelgezang Foundation is een belangrijk donateur van onder meer het United World College. Ook is Carien Pot lid van het bestuur van IMC Weekendschool. 

Jeroen van Baar is promovendus decision neuroscience aan het Donders Instituut voor Hersenen, Cognitie en Gedrag te Nijmegen. Hij promoveert op de vraag waarom (en wanneer, en hoe) mensen aardig zijn voor elkaar. Als we prettig willen samenleven op aarde zullen we, volgens Jeroen, sommige instincten (compassie, altruïsme) moeten laten zegevieren over andere (agressie, uitsluiting). Jeroen van Baar publiceerde anderhalf jaar geleden het boek De prestatiegeneratie: een pleidooi voor middelmatigheid en nam in 2013 deel aan de Nationale DenkTank over de zorg in Nederland. Hij schrijft graag, maakt muziek en geeft lezingen over neurowetenschap en psychologie.

abt Bernardus. Paus Franciscus heeft 2016 afgekondigd als het heilig jaar van de barmhartigheid: 'We moeten de barmhartigheid boven het oordeel plaatsen', aldus Franciscus. Barmhartigheid wordt gezien als het leidmotief van zijn pausschap. Hij wil de openheid en vergevingsgezindheid voorop stellen, in plaats van het moraliseren en veroordelen waar de kerk vaak mee wordt geassocieerd. Kenmerkend voor een leven vanuit barmhartigheid is de drietrap 'zien', 'bewogen raken' en 'in beweging komen'. Het begint met zien. Zien wie de ander is, in zijn waardigheid en uniciteit. Aandacht hebben voor die ander en je openstellen. Dat betekent dat je jezelf laat raken, dat je de ander binnenlaat in je hart. Dat is de tweede stap. De ander merkt er écht iets van als je tenslotte in beweging komt en deze, wellicht vreemde, ander tot je naaste maakt.


Anthony Heidweiller en Hans Velduizen. 'Ik wil laten laten zien dat zingen van, voor iedereen is. Mensen zeggen tegenwoordig bijna trots dat ze ‘niet kunnen zingen’. Dat is gevaarlijke onzin. Zingen hoort bij de mens, iedereen kan het. Als zingen niet meer vanzelfsprekend is, zie ik het somber in voor deugden als oprechtheid, authenticiteit en eerlijkheid. Juist nu, in onze gejaagde maatschappij waarin geld verdienen het hoogste goed is en solidariteit tussen mensen niet meer vanzelfsprekend. Juist in ons land, waar het uitdragen van de tolerantie die we altijd meenden te bezitten, tot een zeldzaamheid is verworden. Dáárom moeten we zingen, om gezamenlijk te voelen dat het er niet toe doet hoeveel je verdient, wat voor kleur je hebt of wat voor gedachten je hoofd bevolken.'

Prof. dr. Maurice van den Bosch is hoogleraar Interventie Radiologie in het UMC Utrecht. Zijn voornaamste interesse is beeldgestuurde behandeling van kanker. Hij is mede-oprichter van het Centrum voor Beeldgestuurde Oncologische Interventies in het UMC Utrecht. In dit centrum werken artsen en wetenschappers samen aan innovaties die ook direct de kliniek in worden gebracht. Deze innovaties maken 'opereren zonder snijden' mogelijk. Maurice van den Bosch is yogi, actief in de Sivananda ashram in Rishikesh. Swami Sivananda (1887–1963) was een van de grootste yoga meesters van India. Hij was een succesvol arts en een yogabeoefenaar. Zijn werk was altijd gericht op het dienen van anderen: 'Elk werk dat een bijdrage leverde aan het verlichten van het menselijk lijden vervulde me met grote vreugde'. Voor hem was dienstbaarheid een 'uitdrukking van liefde'. In zijn missie de mensheid te dienen leeft en werkt Maurice volgens de zes principes van Swami Sivananda Serve, Love, Give, Purify, Meditate, Realize.